Skip to main content

Heeft uw organisatie onlangs haar IT-apparatuur vervangen en weet u niet wat u met de oude hardware moet doen?

Circular.brussels biedt een snelle, duurzame en gratis oplossing voor organisaties die van hun oude IT- apparatuur af willen

DE VERWERKING VAN UW AFGEDANKTE COMPUTERAPPARATUUR

Circular.Brussels zamelt gratis afgeschreven computerapparatuur in bij bedrijven van elke omvang. Eenmaal opgehaald, wordt uw hardware verwerkt naargelang de toestand ervan. Herbruikbare computerapparatuur wordt vernieuwd en verdeeld onder sociale en educatieve organisaties. Niet-herbruikbare IT-apparatuur wordt door een erkende partner op ecologische wijze gerecycleerd tot secundaire grondstoffen die opnieuw in Europe gebruikt kunnen worden.

VEILIGE VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

Circular.brussels verwijdert gegevens van apparaten op een veilige en gecertificeerde manier. Wanneer u uw hardware schenkt, kunt u een certificaat van gegevensverwijdering aanvragen. Het wissen van gegevens volgt een traceerbare procedure, vanaf de veilige inzameling van de apparaten tot de daadwerkelijke verwijdering van de gegevens.

UW POSITIEVE INVLOED OP DE SAMENLEVING MAXIMALISEREN

Als u een beroep doet op Circular.brussels, steunt u een initiatief dat bijdraagt tot de digitale inclusie, de reductie van de afvalberg en de vermindering van de sociale ongelijkheden. U krijgt ook een rapport over de positieve impact dat uw schenking heeft op zowel sociaal-maatschappelijk vlak als op milieuvlak. Niet oninteressant voor organisaties die bewust bezig zijn met hun CSR-strategie!

Circular.brussels

Author Circular.brussels

More posts by Circular.brussels

Leave a Reply