Skip to main content
Onze waarden

Ethisch, duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair ondernemerschap

Over Circular.brussels

Impactvolle organisatie op milieu en lokale gemeenschap

Lokaal in Brussel

Een sociale onderneming

De vzw Circular Brussels is een organisatie die de ecologische voetafdruk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpt verminderen door de ecologische inzameling, hergebruik en recyclage van afgedankte IT-materialen bij bedrijven.
We halen het AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) op met een elektrisch of hybride aangedreven voertuig en brengen het naar ons inzamelcentrum bij Tour & Taxis. Na testing van hard- en software worden de betere toestellen geselecteerd voor hergebruik (ReUSE), hersteld (Refurbishment) of gerecycleerd (omzetten in secundaire grondstoffen).
Door de levensduur van deze apparaten te verlengen, komen er degelijke toestellen op de tweedehandsmarkt die voor een specifieke, kwetsbare doelgroep de mogelijkheid biedt om een toestel aan betaalbare prijzen aan te schaffen voor studie- en thuisgebruik.
We dichten dus de digitale kloof in Brussel.

we doen het niet alleen

samenwerking met andere organisaties

Bovendien reduceren we de CO2-uitstoot, enerzijds door onze zeer lokale werking en anderzijds door het maximaal herwinnen van secundaire grondstoffen. Hiervoor werken we samen met Out Of Use, een WEEELABEX gecertificeerd recycling bedrijf, dat uit 100% elektronisch en IT-afval 89.96% nieuwe grondstoffen recyclet.
Per ton gerecycled AEEA wordt 1.44 ton CO2 emissie vermeden, zo kunnen bedrijven 1-1 bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen zoals opgelegd door de Verenigde Naties.
De vzw Circular.Brussels zet ook in op het sociale aspect door een beroep te doen op sociale doelgroepen en deze mensen werk te verschaffen, maar ook in opleiding en taallessen voorzien. Circular.Brussels creëert aldus een win-win situatie voor het milieu en voor de mens, lokaal in Brussel.

Onze diensten

Wat kunnen we betekenen voor u en uw organisatie?

Gratis
Ophaling van uw IT-materiaal

We halen het AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) op met een elektrisch of hybride aangedreven voertuig en brengen het naar ons inzamelcentrum bij Tour & Taxis

Audit
En testen

We bepalen welke componenten nog functioneel zijn. De functionele componenten worden hergebruikt om andere computers te repareren of opnieuw samen te stellen

Data
Verwijdering

Wij zorgen voor de veiligheid van uw data door een gecertificeerde datavernietiging conform de GDPR-regelgeving.

Herstellen
En vernieuwen

Alle stappen worden genomen door onze specialisten om te zorgen voor veilig hergebruik van oude apparaten. Onderdeel van dit proces zijn uitgebreide veiligheid, visuele en functionele testen, reparaties en daaropvolgende reiniging van de apparatuur.

Hergebruik
Van IT-materiaal

Door de levensduur van IT-apparaten te verlengen, komen er degelijke toestellen op de tweedehandsmarkt die voor een specifieke, kwetsbare doelgroep de mogelijkheid biedt om een toestel aan betaalbare prijzen aan te schaffen voor studie- en thuisgebruik.

We dichten dus de digitale kloof in Brussel.

OpleidingenEn training

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen zit in de kern van onze organisatie. Daarom voorziet Circular.brussels haar werknemers van opleidingen en trainingen.Wij ondersteunen onze werknemers zodanig dat er betere kansen voor een verdere loopbaanontwikkeling worden gecreëerd.

Klaar om met ons in zee te gaan? Of meer weten?