Skip to main content

Digitale uitsluiting raakt aan mensenrechten van 40 procent van de Belgische bevolking

Bij de lancering van de DigitAll campagne op donderdag 16 juni 2022 in Tour & Taxi, hebben Circular.brussels en 45 andere organisaties en bedrijven een krachtig engagement aangegaan door het Charter voor Digitale Inclusie te ondertekenen.

De DigitAll campagne werd ingehuldigd in aanwezigheid van vice-eerste minister Petra De Sutter, aan de voet van de obelisk die werd opgericht ter gelegenheid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met behulp van speciale effecten werd een replica van de obelisk ondersteboven geprojecteerd om te illustreren dat digitale uitsluiting onze fundamentele mensenrechten ernstig ondermijnt.

Petra De Sutter, vice-premier: “Vergis je niet. Digitale uitsluiting gaat verder dan geen smartphone of computer hebben. Of je al dan niet toegang tot het internet hebt en digitaal vaardig bent, betekent steeds meer of je al dan niet kan deelnemen aan onze samenleving. We beschouwen onze mensenrechten vaak als vanzelfsprekend, en onderschatten hoe nieuwe vormen van uitsluiting grote gevolgen kunnen hebben. Onze strijd tegen digitale uitsluiting, is dus niets minder dan een strijd voor fundamentele rechten.”

Petra De Sutter, vice-premier: “Vergis je niet. Digitale uitsluiting gaat verder dan geen smartphone of computer hebben. Of je al dan niet toegang tot het internet hebt en digitaal vaardig bent, betekent steeds meer of je al dan niet kan deelnemen aan onze samenleving. We beschouwen onze mensenrechten vaak als vanzelfsprekend, en onderschatten hoe nieuwe vormen van uitsluiting grote gevolgen kunnen hebben. Onze strijd tegen digitale uitsluiting, is dus niets minder dan een strijd voor fundamentele rechten.”

Door het Handvest voor Digitale Inclusie te ondertekenen, verbindt Circular.brussels zich ertoe om:

• Samen best practices om digitale inclusie te verbeteren in kaart te brengen en te delen met andere ondertekenaars.

• Digitale inclusie binnen hun eigen organisatie en daarbuiten te bevorderen.

• campagnes die van digitale inclusie een prioriteit maken te steunen- aangezien de werkelijke omvang van het probleem en de door digitale uitsluiting getroffen groepen nog te weinig bekend zijn bij het grote publiek.

Concreet start DigitAll de campagne met volgende acties:

• Op een website (www.digitall.be) brengen we de verschillende bestaande initiatieven samen, die digitale uitsluiting willen terugdringen. Door het bestaande aanbod samen te brengen, wil DigitAll ook andere actoren in de samenleving inspireren en motiveren om de weg naar meer digitale inclusie in te slaan.

• Het initiatief kan uiteraard niet beperkt blijven tot de website. Om burgers die digitaal nog niet mee zijn te bereiken, stelt DigitAll brochures ter beschikking in postkantoren, Proximus-winkels en via het BNP Paribas Fortis-netwerk om een zo breed mogelijke deel van de bevolking te informeren en te begeleiden in de digitale samenleving.

Circular.brussels

Author Circular.brussels

More posts by Circular.brussels

Leave a Reply