Skip to main content

De vzw Circular Brussels is een nieuwe organisatie die de ecologische voetafdruk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpt verminderen door de ecologische inzameling, hergebruik en recyclage van afgedankte IT-materialen bij bedrijven.

We halen het AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) op met een elektrisch of hybride aangedreven voertuig en brengen het naar ons inzamelcentrum bij Tour & Taxis. Na testing van hard- en software worden de betere toestellen geselecteerd voor hergebruik (ReUSE), hersteld (Refurbishment) of gerecycleerd (omzetten in secundaire grondstoffen).

Door de levensduur van deze apparaten te verlengen, komen er degelijke toestellen op de tweedehandsmarkt die voor een specifieke, kwetsbare doelgroep de mogelijkheid biedt om een toestel aan betaalbare prijzen aan te schaffen voor studie- en thuisgebruik.

We dichten dus de digitale kloof in Brussel.

Bovendien reduceren we de CO2-uitstoot, enerzijds door onze zeer lokale werking en anderzijds door het maximaal herwinnen van secundaire grondstoffen. Hiervoor werken we samen met Out Of Use, een WEEELABEX gecertificeerd recycling bedrijf, dat uit 100% elektronisch en IT-afval 89.96% nieuwe grondstoffen recyclet.

Per ton gerecycled AEEA wordt 1.44ton CO2 emissie vermeden, zo kunnen bedrijven 1-1 bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen zoals opgelegd door de Verenigde Naties.

De vzw Circular.Brussels zet ook in  op het sociale aspect door een beroep te doen op sociale doelgroepen en deze mensen werk te verschaffen, maar ook in opleiding en taallessen voorzien. Circular.Brussels creëert aldus een win-win situatie voor het milieu en voor de mens, lokaal in Brussel.

Circular.brussels

Author Circular.brussels

More posts by Circular.brussels

Leave a Reply