Skip to main content

Door de oorlog in Oekraïne zijn volgens de VN bijna 10 miljoen mensen ontheemd en op de vlucht geslagen. De Dienst Vreemdelingenzaken in België heeft sinds 4 maart meer dan 13.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd, van wie velen onderdak hebben gevraagd en gekregen, maar digitale toegang willen hebben zodat zij met hun familieleden kunnen communiceren en gemakkelijk in België kunnen integreren.

Circular.brussels doet een oproep tot het schenken van computermateriaal om verenigingen te steunen die Oekraïense vluchtelingen bijstaan in hun integratieproces in België.

Hoe kan uw bedrijf Oekraïense vluchtelingen helpen?

Circular.brussels zamelt computermateriaal in om het te herstellen en te verdelen onder gezinnen en jongeren in precaire situaties.

Als uw computers stof staan te verzamelen in uw computerpark, is dit uw kans om ze een tweede leven te geven en tegelijkertijd een gebaar van solidariteit te maken tegenover de Oekraïense vluchtelingen.

In het kader van dit initiatief heeft ons technisch team de laatste weken laptops opgeknapt om een eerste schenking te doen aan vluchtelingen. Steun onze acties voor de integratie van migranten: Doe een donatie!

Klik hier om de inzameling van uw oude computerapparatuur te plannen.

Circular.brussels

Author Circular.brussels

More posts by Circular.brussels

Leave a Reply