Skip to main content

Er wordt veel gezegd op sociale media over #plasticfree #zerowaste #ecoflastic #savetheplanet #sustainableliving #recycle #eco #gogreen #plasticpollution #environment #reuse etc etc etc.

Nou, als we echt menen wat we zeggen, moeten we de daad bij het woord voegen. En dat is precies wat we gedaan hebben!


Een deel van ons team heeft de sociaal-economische non-profit organisatie Circular.brussels opgericht. Het is een nieuwe organisatie die de ecologische voetafdruk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België) helpt verkleinen door de ecologische inzameling, het hergebruik en de recyclage van IT-materiaal van bedrijven.


Door het opknappen en recycleren van gebruikte en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) krijgen werkzoekenden de kans om terug te keren naar een regulier arbeidsleven.
En het goede nieuws: Circular.brussels werd erkend voor het harde werk van de afgelopen maanden! ?
Vorige week werd onze vzw Circular.brussels in de kijker gezet door Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaatovergang en Leefmilieu, en door Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Overgang en Wetenschappelijk Onderzoek.
Als laureaat van de ‘#Becirculaire 2019 Oproep tot Projecten’ werd Circular.brussels gehuldigd als een innovatief en ambitieus project dat de overgang naar een meer circulair economisch model binnen het prioritaire thema ‘Verminderen, Hergebruiken, Recycleren’ illustreert.


We zijn zeer vereerd met deze erkenning en het spreekt voor zich dat onze organisatie met de steun van @be_circular, @hub.brussels en Bruxelles environnement nog meer impact zal kunnen creëren voor het brusselse milieu en voor de kansarme inwoners van de brusselse hoofdstad.

Als u, net als wij, denkt dat een deel van de oplossing ligt in het concreet aanpakken van het afvalprobleem, dan bent u van harte uitgenodigd om @circular.brussels te volgen. Dit betekent veel voor ons!

Circular.brussels

Author Circular.brussels

More posts by Circular.brussels

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply